مسئولیت اجتماعی گروه کیمیا

افراد، نهاد‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در یک جامعه سکونت یا فعالیت می‌نمایند به عنوان اعضاء آن جامعه در چارچوب‌های اخلاقی و مدنی قرار دارند که آنها را در قبال جامعه پیرامون خود مسئول می‌داند و قرارگیری در این چارچوب‌ها، بروز کنش‌ها و فعالیت‌هایی از جنس وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت سایر اعضا و ارکان جامعه و ایجاد تغییرات ملموس در وضعیت زندگی، سهولت در زیست، کمک به ارتقاء وضعیت اقتصادی، تسهیل و ایجاد اشتغال، رفع خطرات و یا دلگرمی و اطمینان خاطر در مواجهه با آسیب‌ها و بلایای طبیعی، بهبود محیط زیست پیرامون جامعه و در مجموع حرکت به سوی ایجاد یک جامعه پایدار را به دنبال خواهد داشت که به همه این فعالیت‌ها مسئولیت اجتماعی اطلاق می گردد.


عملکرد گروه کیمیا

اتخاذ تدابیر و استراتژی های خلاقانه در تعیین مصادیق مرتبط به مسئولیت اجتماعی علاوه بر راهبردهای اجتماعی گفته شده باعث بروز اثرات بسیاری در ارتقاء وضعیت افراد و شرکت ها و ارتقاء نام آوری و برند آنها نیز می گردد. از اینرو در عصر حاضر همه فعالان اقتصادی خود را مکلف به گام نهادن در این عرصه می دانند.

گروه کیمیا نیز به عنوان یک مجموعه فعال و پیشرو در کشور، همواره خود را به بهبود وضعیت جوامع پیرامون پروژه‌ها متعهد دانسته و با برنامه ریزی اصولی و تعیین مصادیق و تبیین استراتژی‌های مرتبط به مسئولیت اجتماعی در چارچوب خط مشی گروه و شرکت های تابعه، خود را مکلف به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی دانسته گام‌های موثری در این زمینه بر داشته است.