گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 

گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) که از تاریخ 18 تا 20 مهرماه 1401، در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شده بود، پایان یافت. گزارش تصویری این رویداد را در ادامه ملاحظه کنید.

تصاویر
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
 • گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما