کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت کیمیاگران
 

کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت کیمیاگران

کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در نخستین حضور
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، موفق به کسب تقدیرنامه 2 ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی شد.
به گزارش روابط عمومی گروه کیمیا، در بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی که امروز سه شنبه یکم اسفندماه 1402 و به منظور اعلام نتایج جایزه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید، شرکت کیمیاگران امروز در اتفاقی نادر، بدون سابقه قبلی حضور در روند ارزیابی این جایزه، موفق به کسب تقدیرنامه 2 ستاره گردید.
گفتنی است جایزه تعالی سازمانی که معتبرترین جایزه در نوع خود در کشور است، به صورت سالانه و بر مبنای مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) برگزار می شود و دارای سطوح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه برای تعالی و تندیس تعالی می‌باشد.

تصاویر
  • کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت کیمیاگران
  • کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت کیمیاگران