بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
 

بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا

به گزارش روابط عمومی گروه کیمیا، در این بازدید که روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه از سایت پتروشیمی پتروناد آسیا و با همراهی مدیران عامل شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا و پتروشیمی دامون و جمعی از مدیران ارشد انجام شد، آخرین وضعیت تولید و پیشرفت فعالیت ها در این طرح مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش و همزمان با ورود خوراک و راه اندازی واحد گلیسیرین؛ از بخش های مختلف سایت شامل واحد گلیسیرین، اجرای عملیات اجرایی سایت، روند ساخت مخازن واحد اتوکسیلات و محوطه Tank Farm بازدید بعمل آمد.

در ادامه این بازدید سایر موارد مهم طرح طی جلساتی در سالن کنفرانس الماس آبی؛ تشریح گردید.

بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح، پیگیری آخرین اهداف و زمان بندی اتوکسیلات در حوزه های سیویل و سازه و پیش نیازهای تکمیل عملیات اجرایی، بررسی برنامه زمان بندی سازندگان و تسریع در تأمین کالا، آخرین وضعیت مناقصات جهت انتخاب پیمانکاران سیویل و سازه و پایپینگ و همچنین بررسی آخرین وضعیت واحد دریافت EO و خط EO از پتروشیمی مارون و آخرین وضعیت مهندسی طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

تصاویر
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا
  • بازدید از پتروشیمی پتروناد آسیا