بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
 

بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون

به گزارش روابط عمومی گروه کیمیا، در این بازدید که روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه از سایت پتروشیمی دامون و با همراهی مدیران عامل شرکت پتروشیمی دامون و پتروناد آسیا و جمعی از مدیران ارشد انجام شد، آخرین وضعیت پیشرفت فعالیت ها در این طرح مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.در ادامه از عملیات استحصال سایت پتروشیمی دامون از سه ناحیه جنوبی و مرکزی (خور) و شمالی بازدید بعمل آمد. که این عملیات اجرایی از سرعت مناسبی برخوردار بود و امید است طبق برنامه زمانبندی تدوین شده به اتمام برسد.لازم به ذکر است در ناحیه شمالی و مرکزی، عملیات اجرای لایه اول ماسه بادی پس از لجن برداری اولیه شروع گردیده است.

تصاویر
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون
  • بازدید مدیرعامل گروه کیمیا و جمعی از مدیران گروه از پتروشیمی دامون