آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
 

آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد

به گزارش روابط عمومی گروه کیمیا، بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد، به عنوان دومین واحد از طرح پارک پتروشیمی پتروناد (الماس آبی) در روز پنجشنبه نوزدهم مردادماه آغاز و با موفقیت به انجام رسید.

گفتنی است واحد گلیسرین دارویی پارک پتروشیمی پتروناد دارای ظرفیت تولید سالانه 15300 تن در سال می باشد.

تصاویر
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد
  • آغاز بهره برداری از واحد تولید گلیسیرین دارویی پتروشیمی پتروناد