گروه کیمیا
گزارش تصویری بازدید مدیران ارشد گروه توسعه کیمیا و شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از پارک پتروشیمی پتروناد آسیا در منطقه ماهشهر

گزارش تصویری بازدید مدیران ارشد گروه توسعه کیمیا و شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از پارک پتروشیمی پتروناد آسیا در منطقه ماهشهر

مشاهده تصاویر

گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه / بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه / بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

مشاهده تصاویر

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه /   بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه / بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

مشاهده تصاویر

گزارش تصویری روز دوم نمایشگاه /   بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

گزارش تصویری روز دوم نمایشگاه / بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

مشاهده تصاویر

گزارش تصویری روز اول نمایشگاه /   بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

گزارش تصویری روز اول نمایشگاه / بیست و هفتمین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

مشاهده تصاویر

حضور گروه کیمیا در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF)

حضور گروه کیمیا در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF)

مشاهده تصاویر